fbpx

פתרונות פיגום לתחום התעופה

פרו פיגום מספקת פתרונות גישה בהתאמה אישית בתחום התעופה עם מבנה איכותי ומאובטח. המוצרים שלנו מפשטים את התהליך התפעולי ומאפשרים עבודה יעילה.

המוצרים שלנו מתוכננים על ידי צוות המהנדסים המומחה שלנו על פלטפורמות תחזוקה קבועות / מתכווננות לגובה, מערכות רציף אף / זנב ומדרגות למילוי דלק.

האיכות נוצרת בשלב התכנון והפרויקט. פיתוח מערכות וטכנולוגיות ייצור מנוטרות מקרוב ומשולבות באופן שיטתי במבנה החברה.

Cagsan Technic, כמשימה, מבטיחה לשמור על מעמדה החזק בתחום הבריאות והבטיחות התעסוקתית ולתמוך בשימוש במוצרי גישה איכותיים ובטוחים.

 

 

 

  • לוחות אחזקה עם גובה קבוע
  • לוחיות תחזוקה עם גובה ניתן לכוונון
  • מערכות עגינה לאף
  • מערכת עגינה זנב
  • ציוד תדלוק